G-7PL84XB59M

HOTLINE
090 698 2228 - 0903 888 038

Liên hệ

14/6 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận, TP HCM

Hotlilne 1: 090 698 22 28  (8h-18h) - Hotline 2: 0903888038 (ngoài giờ làm việc)

Bánh bông lan trứng muối BÁNH NHÀ MÌNH SINCE 2015